Diabetes leikkaa kansantuotteesta yli prosentin

29.05.2013

Merkittäviin kansantauteihimme kuuluva diabetes heiluttaa jo Suomen bruttokansantuotetta.

Hoitokuluista ja sairauden vuoksi menetetystä työpanoksesta aiheutuu yli prosentin lovi BKT:hen, mikä vastaa noin kahta miljardia euroa. Jokaista diabeteksen takia menetettyä euroa kohden kansantalous supistui vielä 40 senttiä lisää.

Suomalaisista aikuisista joka kymmenennen arvioidaan sairastavan diabetesta ja usein tietämättään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Kaarina Reini selvitti diabetekseen liittyvien hoitokulujen ja diabeteksen takia menetetyn työvoiman taloudellisia vaikutuksia.

Suurin taloudellinen vahinko syntyy diabeteksen takia menetetystä työvoimapanoksesta. Sen BKT:ta heikentävä vaikutus on noin kaksinkertainen verrattuna siihen, mikä menetys aiheutuu diabeteksen terveydenhoitokuluista.

Kansantalouden kysyntäeriin diabetes vaikuttaa niin, että julkinen kulutus nousee kaksi prosenttia,  kokonaisinvestoinnit laskevat 1,3 prosenttia ja kotitalouksien kulutus 2,1 prosenttia. Ulkomaan kauppa supistuu, vienti vähenee 1,3 prosenttia ja tuonti noin prosentin verran. Kuluttajahinnat nousevat 0,4 prosenttia.

 

Sokerivero ja diabeteksen ehkäisy tasoittavat

Diabeteksen negatiiviset taloudelliset vaikutukset aiheutuvat osin siitä, että työpanoksen väheneminen kiristää kilpailua työvoimasta ja nostaa reaalipalkkoja. Tämä heikentää kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ja vaikeuttaa vientiä.

Toisaalta kotitaloudet joutuvat sopeuttamaan ja vähentämään kulutustaan. Laskelmissa oletettiin, että julkisen sektorin kulutus on terveydenhuollon palveluita lukuun ottamatta muuttumaton, jolloin sopeutuminen negatiiviseen kehitykseen tapahtuu suurelta osin yksityisen kulutuksen kautta. Lisäksi kuluttajahintojen nousu vähentää yksityistä kulutusta.

Reini selvitti myös kolmen diabetesta ehkäisevän politiikkatoimen taloudellisia vaikutuksia sen perusteella, kuinka ne vaikuttavat diabeteksen hoitokuluihin. Politiikkatoimista eniten vaikutusta olisi sokeriveron ja diabeteksen ehkäisyohjelman yhdistelmällä. Tämä tukisi talouskasvua noin 0,1 prosenttia verrattuna tilanteeseen, että mitään ei tehdä diabeteksen ehkäisemiseksi.

Tulos on suuntaa-antava; tarkemman vaikutuksen laskemiseksi tarvitaan vielä arvio näiden ohjelmien vaikutuksesta työvoiman tarjontaan.

 

Haastetta työurien pidentämiseen

Reinin tutkimus tuo uutta tietoa kroonisten sairauksien taloudellisista vaikutuksista. Hyvä terveys ja työkyky liittyvät yhteen. Niillä on taloudellista merkitystä ja ne tukevat myös tavoitetta pidentää työuria. Suomalaisten täytyy tulevaisuudessa työskennellä yhä pidempään, mikäli nykyiset julkiset palvelut ja eläkejärjestelmä halutaan säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pitkäaikaissairauksiin, jotka ovat estettävissä suurelta osin elintapojen muutoksella.

Tutkimuksen laskelmissa on käytetty Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998–2007 -tutkimuksen sekä diabeteksen ehkäisemiseen liittyvien tutkimusten tuloksia ja Tilastokeskuksen aineistoja. Tutkimus on tehty yhteistyössä australialaisen Monash-yliopiston kanssa.

 

Lataa Reinin tutkimus PDF-dokumenttina tästä.

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »