Diabetesriski voi ohjelmoitua jo sikiölle

21.05.2014

Englantilaistutkija David Barkerin hypoteesin mukaan äidin merkitys sikiökaudella ja varhaislapsuudessa ulottuu laajalle: ravitsemus, kokemukset, elintavat ennen raskautta ja sen aikana vaikuttavat jälkeläisten terveyteen.

Varhaislapsuuden tekijöillä onkin suuri vaikutus ihmisen riskiin sairastua diabetekseen myöhemmin, toteaa professori Johan Eriksson Helsingin yliopistosta.

Riskit ohjelmoituvat varhain, mutta elintapoja muuttamalla elimistöä voidaan myös ohjelmoida uudestaan, muistuttaa professori Johan Eriksson.

Yksi tekijä on niin sanottu ohjelmoituminen, joka voi tapahtua ilman minkäänlaisia muutoksia syntymäkoossa. Tietty ärsyke kriittisenä ajankohtana voi aiheuttaa pysyviä muutoksia elimistössä.

"On hyvä muistaa että kaikki ei ole negatiivista. Jos äiti voi hyvin, ärsyke voi myös suojella jälkeläisiä."

Barkerin hypoteesin mukaan riski sairastua ikään kuin varastoituu elimistöön.

"Pienikokoinen aliravittu sikiö ohjelmoituu siten, että se tulisi toimeen niukalla ravinnolla. Jos ennuste menee pieleen, kuten nykyään tapahtuu, kun on liikaa ruokaa ja liian vähän liikuntaa, ylipaino pahenee ja diabetes yleistyy, Eriksson sanoo.

Eriksson on tutkinut varhaisten kokemusten vaikutusta diabetekseen ja metabolisiin häiriöihin.

"Näyttää siltä, että raskas lapsuuden kokemus lisää sydän- ja verisuonitautiriskiä ja diabetesriskiä, vaikka ryhmät olisivat samanlaisia, kokoisia ja harrastaisivat saman verran liikuntaa aikuisina."

Raskausdiabetekset voitaisiin puolittaa

Stressikokeessa aikuisiän kortisoliaineenvaihdunta on ollut ryhmissä erilainen, ja hypoteesi on, että varhainen stressikokemus muokkaa stressihormonijärjestelmää pysyvästi altistaen siten sairauksille. Tällaisia kokemuksia ovat esimerkiksi sota ja suomalaislasten lähettäminen Ruotsiin talvi- ja jatkosodan aikana. Näillä entisillä sotalapsilla tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys aikuisiässä on ollut huomattavasti suurempi kuin muilla ikätovereilla.

Raskaana olevista suomalaisista 11,1 prosenttia sairastaa raskausdiabetesta, ja lihavuutta ja ylipainoa esiintyy vielä enemmän.

"Jos ehkäisevät toimenpiteet aloitetaan varhaisessa vaiheessa ja jos huolehditaan nuorten tyttöjen ja raskaana olevien hyvinvoinnista voidaan vähentää diabeteksen ja siihen liittyvien sairauksien esiintyvyyttä, Eriksson sanoo.

Vielä julkaisemattomien tutkimustulosten mukaan kohtalaisen pienillä elintapamuutoksilla raskausdiabetesten määrä voitaisiin lähes puolittaa. Toisin kuin aikuisten interventiot, varhainen preventio vähentää riskiä huomattavasti.

Johan Erikssonin esitys diabetesfoorumissa:

Ohjelmoituuko aikuisiän terveys jo sikiökaudella?

Lue myös

Suomi vastaa EU-hankkeessa diabeteksen ehkäisystä

Raskausdiabetes voi kasvattaa sydänriskejä

Keskosen insuliini koholla syntymästä asti

Päivitetty suositus: raskausdiabetes tärkeää hoitaa

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »