Foorumille huippupalaute

10.06.2014

Ennätysyleisön houkutellut Kansallinen Diabetesfoorumi sai osallistujilta erinomaista palautetta. Kun arvioitiin yksittäisiä puheenvuoroja sekä kokonaisuutta asteikolla 1-5, keskiarvot olivat kaikissa kohdissa neljän tuntumassa.

Asiantuntijoista parhaimmat arviot saivat professorit Johan Eriksson ja Leif Groop. Molempien katsottiin tarjonneen eniten uutta ja mielenkiintoista tietoa (4,53, mediaani 5) ja molempien esityksiä pidettiin myös ammatillisesti hyödyllisimpinä.

Yleisesti foorumi onnistui siinä, että se nosti esiin tärkeitä asioita, toi alan toimijoita yhteen, jakoi tietoa sekä herätti keskustelua.

Tämä näkyi myös avoimessa palautteessa. Sana ”verkostoituminen” nousi esiin monessa vastauksessa, jossa kuvattiin tilaisuuden suurinta antia. Ytimekkäiden asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi kehuttiin pöytäkeskusteluja ja vapaamuotoisia tapaamisia esitysten tauoilla.

”Keskustelut ja yhteisöllisyyden tunne auttavat jaksamaan työelämän haasteissa.”

”Eri toimijat kerrankin samassa pöydässä”, kiitettiin vapaamuotoisissa kommenteissa.

Lisää päättäjiä ja näkyvyyttä

Lisäksi palautteessa todettiin, että diabetesfoorumi on paikkansa vakiinnuttanut, arvostettu tapahtuma, jonka osallistujamäärä kasvaa vuosi vuodelta.

Osallistujilta myös kysyttiin, mitä aiheita ja esiintyjiä he toivovat tuleviin tapahtumiin sekä sitä, kuinka foorumi voisi entistä paremmin ehkäistä diabeteksen ehkäisyä, varhaista diagnosointia ja hoitoa.

Pitkällä toivelistalla oli paljon asioita, muun muassa psykologiaa ja taloutta, diabeteksen kytkeytyminen sote-uudistukseen, seminaarin viestinnän ja julkisuuden lisääminen, teknologian mahdollisuudet sekä konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Foorumin käsittelemiä asioita, kuten Diabetesliiton ”Dehko2”-haasteen etenemistä ja diabetesrekisterin kehittymistä halutaan myös seurata.

Erityisesti foorumiin halutaan lisää päättäjiä: talouspäättäjiä, kuntapäättäjiä, poliitikkoja, virkamiehiä ja elintarvikealan vaikuttajia. Diabetesfoorumin ohjausryhmä on jo tarttunut tähän toiveeseen. Ensi vuoden tapahtuma järjestetään ennen eduskuntavaaleja, joillon foorumi voi nostaa diabeteksen vaalikeskusteluun ja vaikuttaa siihen, että sairauden ehkäisy ja hoito otetaan huomioon myös hallitusohjelmassa.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
 

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »