Hankintalakiuudistus vaikuttaa diabeteksen hoitoon

24.03.2014

Diabetesliitto haluaa, että hoitotarvikkeiden ja -palveluiden kilpailutuksissa painotetaan laatua nykyistä enemmän.

Valmisteilla olevan hankintalain on tarkoitus antaa viranomaisille ja kunnille entistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu sekä työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristöä tukevat vaikutukset. Samalla on tarkoitus parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin.

Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Vuorisalo katsoo, että byrokraattisuutta pitää purkaa, laatua painottaa enemmän ja markkinaoikeusmenettelyä yksinkertaistaa ja selkeyttää.

”Menettely nostaa hankintojen kustannuksia. Järjestöt ovat muun muassa joutuneet palkkaamaan lakimiehiä kilpailutusprosessia varten. Järjestelmä ei kankeutensa vuoksi mahdollista nopeita hankintoja”, Vuorisalo toteaa vastauksessaan työ- ja elinkeinoministeriölle, jossa julkisia hankintoja koskevan lain kokonaisuudistusta valmistellaan.

Ministeriö kerää parhaillaan kokemuksia hankintalaista. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita, joita valtio, kunnat, kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut julkiset hankintayksiköt ostavat organisaationsa ulkopuolelta.

 

Diabetesliitto vaatii laadun painottamista

Diabetesliiton mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa taloudellisten kriteerien korostuminen johtaa helposti huonoon laatuun.

”Diabeteksen hoidossa välttämättömien hoitotarvikkeiden, kuten verensokerimittareiden, liuskojen, neulojen ja lansettien kilpailutus on jouduttu huonon laadun vuoksi jopa järjestämään uudestaan. Laadullisia kriteereitä tulisi nostaa lakiuudistuksessa ensisijaiseksi, ja niiden huomioiminen pakolliseksi”, vaatii Vuorisalo.

Tulevaisuudessa omahoidon teknologia lisääntyy, ja laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien ylläpito sekä tiedonsiirto saattaa siirtyä erillisille operaattoreille.

Diabetesliitto toivoo, että hankintojen kansallista kynnysarvoa nostettaisiin. Arvo määrittää, minkä hinnan ylittävät hankinnat pitää kilpailuttaa. Yleinen raja on 30 000 euroa, osassa sosiaali- ja terveyspalveluja 100 000 euroa.

"Lain tulee edistää hankintojen pilkkomista sellaisiin osiin, joilla edistetään pienten palveluiden tuottajien mahdollisuuksia. Kansallisen kynnysarvon tulisi olla 100 000 kaikissa hankinnoissa. Monissa muissa EU-maissa kansallinen raja on selvästi korkeampi kuin Suomessa nyt.”

 

Lisää läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta

Vuorisalo esittää, että palvelujen hankkija velvoitetaan ottamaan huomioon käyttäjien tarpeet ja näkemykset suunnitteluvaiheessa sekä laadunvalvonnassa.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja jatkuvuus on turvattava. Nykyinen käytäntö heiluttaa palveluiden laatua ja katkaisee hoitopolkuja.”

Diabetesliiton mukaan myös läpinäkyvyyttä tulisi lisätä.

”Useat kunnat ulkoistavat kilpailutuksen osakeyhtiöille, jolloin kilpailutuksen ratkaisun perusteet ei ole julkisia. Tämä on prosessin valvonnan, julkisten varjojen käytön ja demokratian kannalta virheellistä menettelyä."

Hankintalakia voi kommentoida Otakantaa.fi-sivustolla 31.3.2014 asti. Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016.

Kansallinen diabetesfoorumi 2014 Finlandia-talossa: paneelikeskustelu aiheesta potilaan oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.

Lue myös

Diabeetikko joutuu taistelemaan

Diabeteksen uusi Käypä hoito vaatii lääkäriltä enemmän

Diabeetikon oikeudet

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »