Jokainen tv-tunti lisää diabetesriskiä

02.04.2015

Sohvaperunat sairastuvat tyypin 2 diabetekseen sitä todennäköisemmin, mitä enemmän he televisiota katsovat. Riski kasvaa noin kolme prosenttia jokaista katselutuntia kohden, osoittaa tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Tulokset perustuvat diabeteksen ehkäisyä selvittäneeseen tutkimukseen, jossa 3 200 ylipainoista aikuista yhdysvaltalaista satunnaistettiin joko diabeteslääkitykselle, lumelääkitykselle tai liikuntaryhmään harrastamaan reipasta kävelyä tai muuta kohtalaisen rasittavaa liikuntaa 150 minuuttia viikossa.

Ennen tutkimusta osallistujat katsoivat televisiota päivittäin keskimäärin 140 minuuttia, minkä lisäksi he istuivat työpäivästään 270–280 minuuttia. Kun tutkijat huomioivat tämän analyysissaan, he havaitsivat sairastumisriskin suurentuvan 2–3 prosenttia jokaista fyysisesti passiivista tuntia kohden.

Tutkimuksen edetessä kaikki ryhmät vähensivät television katselua ja passiivista istumista, mutta liikuntaryhmäläiset vähensivät tv-aikaansa selvästi enemmän kuin muut tutkitut, vaikka heitä ei tähän erityisesti kannustettu. Näin myös heidän diabetesriskinsä pieneni.

Yhteydet havaittiin riippumatta siitä, miten paljon osallistujat harrastivat liikuntaa vapaa-ajallaan, mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Niissä löhöily on todettu itsenäiseksi, liikunnasta riippumattomaksi sydänriskien kasvattajaksi.

Tutkijat pitävät havaintojaan osoituksena siitä, että liikunnan lisääminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen. Liikunnan lisääminen todennäköisesti myös vähentää fyysisesti passiivista oleskelua, mikä pienentää diabetesriskiä entisestään.

Tulokset julkaistiin arvostetussa Diabetologia-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Diabetologia 2015;DOI:10.1007/s00125-015-3565-0)

Lue myös:

Suomalaiset liikkuvat luultua vähemmän

Televisio lyhentää lasten yöunia

Televisio pois lastenhuoneesta, altistaa lihomiselle

Jaloittelu pienentää lapsen tv-riskejä

Istumisen riskit kumoavat liikunnan hyödyt

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »