Lapsi sairastuu monta kertaa

22.05.2014

Lapsen diabetes on koko perheen sairaus. Lasta hoidetaan insuliinipistoksilla tai -pumpulla sekä huolehtimalla, että lapsen ruokavalio monipuolinen. Hiilihydraattien kulutusta täytyy seurata jatkuvasti.

"Verensokerinmittaukset aterioiden yhteydessä ovat ne kohdat joissa perhe törmää siihen, että meidän lapsella on diabetes, kuvailee Diabeteshoitajat ry:n puheenjohtaja, apulaisosastonhoitaja Ritva Simonen HYKSin Lastenklinikasta

Suomessa sairastuu diabetekseen joka vuosi noin 500 lasta. Alle 15-vuotiailla diabeteksen esiintyvyys on 10 vuodessa noussut noin 4 prosenttia.

Simosen mukaan lapsi sairastuu diabetekseen monta kertaa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että lapsi joutuu kohtaamaan diabeteksen uudestaan aina, kun ympäristö vaihtuu.

"Kun lapsi menee päiväkotiin, perheessä mietitään kuinka hoito järjestyy. Kun hän menee kouluun, pitää miettiä, kuka auttaa ja miten hän pärjää. Jokaisen uuden harrastuksen kohdalla lapsi joutuu pohtimaan, että uskaltaako hän mennä. Omassa mielessään hän sairastuu uudelleen monta kertaa."

 

Tukea perheelle, vastuuta lapselle

Vastaanotolla ohjataan perhettä, jotta kotona pärjättäisiin, mutta oleellista on tukea lapsen itsenäistä toimintaa.

"Ei niin, että aina vain vanhemmat pistävät insuliinin tai mittaavat verensokerin."

Lapsi oppii taudistaan toistamalla, matkimalla, kysymällä lukemalla ja erehtymällä.

"Lapsi on myös utelias, hänellä on korvat höröllä. Kun lapsesta puhutaan kotona tai lääkärissä, olisi hyvä pitää positiivinen vire yllä", Simonen muistuttaa.

Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sitä tärkeämpää häntä on kuunnella. Murrosiässä hoitotasapaino huononee, hormonaaliset muutokset heikentävät insuliiniherkkyyttä.

"Oman ruumiin haltuunotto tulee taas esiin. Nuori voi pohtia, hyväksyykö hän kehonsa, laiminlyökö hän sen."

Diabeetikon murrosikä on erityisen haastava

Siirtyminen lasten ja nuorten maailmasta aikuisten hoitoon vaatii erityistä huomiota.

"Lapsella tai nuorella on ollut turvallinen hoitopaikka ehkä 15 vuotta, ja tuntemattoman paikan pelko aiheuttaa pudokkeja", kuvaa Simonen ja viittaa niihin, joita uhkaa hoidon keskeytyminen.

Simosen mukaan diabeetikon murrosikä erityisen haastava, sillä lapsi ei voi repäistä itseään kerralla irti vanhemmistaan tai käy huonosti.

"On perheitä ja nuoria, joilla on itsetunto kunnossa ja jotka hoitavat itsensä hyvin, mutta mutu-tuntumalla arvioiden noin 10 prosenttia ei hoida itseään hyvin. On masennusta tai ei ole saatu apua."

Aikuisten puolella nuoren oma vastuu korostuu. Pitäisi olla hyvin tarkka, ettei nuori lipsahda hoidon ulkopuolelle jääväksi "pudokiksi."

"He ovat niitä, joille tulee silmänpohjan muutoksia ja munuaisvaivoja jo nuorena."

Vanhempien läsnäolo on tärkeää tässäkin vaiheessa, koska se on merkki nuorelle, että he ovat kiinnostuneita ja tarvittaessa käytettävissä.

Ritva Simosen esitys diabetesfoorumissa:

Lapsidiabeetikon pitkä elämä edessä

Lue myös

Espoon diabeteskeskus lyhensi jonot

Diabeetikkolapsen vastuuta pitää kasvattaa vähitellen

Univaje lihottaa lapsia

Televisio lyhentää lasten yöunia

Istumisen riskit kumoavat liikunnan hyödyt

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »