Raskausdiabetes lisää terveydenhuollon kustannuksia neljänneksen

04.09.2012

Raskausdiabetekseen sairastuvat odottavat äidit aiheuttavat terveydenhuollolle neljänneksen suuremmat kustannukset kuin muut äidit. Kulut muodostuvat raskauden aikaisesta terveyspalveluiden käytöstä, synnytyksestä ja vastasyntyneiden osastohoidosta.

Suomalaisäideistä joka kymmenes sairastuu raskausdiabetekseen. Sairaus lisää sikiön suurikokoisuutta, riskiä raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin sekä äidin riskiä sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Synnytyksen jälkeen sokeriaineenvaihdunta normalisoituu, mutta riski tyypin 2 diabetekseen sairastumiseen kasvaa ikääntyessä selvästi.

UKK-instituutin raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen osallistui 850 riskiryhmään kuuluvaa pirkanmaalaista äitiä. Terveydenhoitajat rekrytoivat ensimmäisellä neuvolakäynnillä 8.–12. raskausviikolla olleita äitejä, jotka täyttivät ainakin yhden kriteereistä: oli ylipainoa (painoindeksi ≥ 25 kg/m²), ikä 40 vuotta, taustalla aiempi raskausdiabetes, lapsen paino yli 4500 g tai suvussa diabetesta. Kustannusten arvioimiseksi kerättiin tietoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynneistä, lääkityksestä, sairaalassaoloajasta ja synnytystavasta.

Raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten raskausajan terveyspalveluiden käytöstä, lääkityksestä, synnytyksestä ja vastasyntyneiden osastohoidosta aiheutui yhteiskunnalle keskimäärin 25 prosenttia suuremmat kustannukset kuin sokeriaineenvaihdunnaltaan terveiden äitien terveydenhuollosta.

Suurin yksittäinen ja lähes yhtä suuri kustannuserä molemmilla on synnytys. Sairaalapäivistä aiheutuneet kustannukset olivat raskausdiabeetikoilla keskimäärin 44 prosenttia suuremmat kuin terveillä. Vastasyntyneiden lasten hoitopäivistä aiheutui 49 prosenttia enemmän kuluja.

Äitien ja vauvojen terveyttä voidaan suojella ja terveydenhuollon menoja vähentää, kun voimavaroja suunnataan elintapaneuvontaan ja raskausdiabeteksen ehkäisyyn. Vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja ylipainon on todettu olevan yhteydessä kohonneeseen raskausdiabeteksen riskiin. Sen ehkäisytyössä liikunta- ja ravitsemusneuvonnasta on saatu myönteisiä kokemuksia tutkimushankkeen aiemmissa julkaisuissa.

Artikkeli

Kolu P, Raitanen J, Rissanen P, Luoto R. Health care costs associated with gestational diabetes mellitus among high-risk women - results from a randomised trial. BMC Pregnancy and childbirth 2012;12:71, doi:10.1186/1471-2393-12-71 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2393-12-71.pdf

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »