Suomalaiset liikkuvat luultua vähemmän

07.08.2014

Suomalaiset liikkuvat huomattavasti vähemmän kuin on yleisesti luultu. Aiempien kyselyjen mukaan puolet työikäisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaan, mutta kiihtyvyysmittarilla tehdyn tutkimuksen mukaan tähän pääsee vain alle neljäsosa.

Valveillaoloajasta keskimäärin kolme neljäsosaa (76%) kuluu paikallaaen eli maaten, seisten tai istuen. Koska istuminen on havaittu itsenäiseksi terveysriskiksi, istumisen enimmäismäärästä valmistellaan parhaillaan kansallista suositusta. 

Tulokset perustuvat vajaan 5000 aikuisen satunnaisotokseen, joista kolmannes (n=1589) käytti kiihdytysmittaria vähintään neljänä päivänä viikossa. Kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä kestätyyvysliikuntasuosituksen täyttävien osuus jäi alle 30 prosentin.

Tutkimus perustuu Terveys 2011 -tutkimuksen aineistoon ja suomalaiseen insinöörityöhön. UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan kyselytutkimukset ovat antaneet pitkään samanlaisen kuvan suomalaisten liikuntatottumuksista, mutta teknologia tarjoaa mahdollisuuden objektiivisempaan selvitykseen.

Kaupallisista kiihtyvyysmittareista oli kuitenkin vaikea kerätä raakatietoa, eivätkä mittaukset olleet vertailukelpoisia. Tarkoitusta varten luotiin omat algoritmit ja "tintrattiin" suomalaisvalmistajan laitetta.

"Nyt meillä on universaalisti kaikkien kiihdytysmittareiden raakadataan soveltuvat algoritmit. Pystymme luokittelemaan paikallaoloa ja jalan tapahtuvaa liikkumista. Voimme kertoa esimerkiksi kuinka monta kertaa suomalainen nousee tuolilta ylös", kertoo Vasankari, yksi tutkimuksen tekijöistä.

Suomalainen istuu liikaa

Tutkimuksen mukaan suomalainen viettää suurimman osan ajastaan eli keskimäärin yhdeksän päivässä paikallaan, pääasiassa istuen. Vasankari julkaisi Lääkärilehdessä erikseen myös katsauksen runsaan istumisen vaikutuksesta kuolemanriskiin.

Toistakymmentä tutkimusta kertoo istumisen ja kuolleisuuden yhteydestä, mutta vain yksi niistä perustuu objektiivisen mittaukseen. Yhden tunnin lisäys päivittäiseen istumisaikaan nostaa kuoleman riskiä kaksi prosenttia.

"Yhteys ei ole lineaarinen, vaan riski kasvaa eniten istuvilla. Yli seitsemän tuntia päivässä istuvilla, yksi tunti lisää riskiä jo viisi prosenttia."

Erityisen haitalliseksi on havaittu TV:n katselu. Tulos saattaa johtua katselun passivisuudesta, mutta myös siitä, että tv:n katselua on helppo mitata ja se korostuu siksi kyselyissä.

Suosituksia valmistellaan, mittarit kehittyvät

Istumisen tiedetään vaikuttavan sokeriaineenvaihduntaan ja lisäävän ylipainoa ja sydänriskejä, mutta tarkkoja metabolisia vaikutusmekansimeja ei vielä tunneta. Istumisen vähentämistä on kuitenkin jo aiheellista suositella. Vasankari kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön työryhmään, jonka on tehtävänä on laatia kansalliset suositukset istumisen enimmäismääristä vuoden loppuun mennessä.

Kiihtyvyysmittaukseen perustuvassa tutkimuksessa seisominen on luokiteltu paikallaanoloksi. Vastaisuudessa voidaan selvittää kevyen liikunnan terveyshyötyjä, ja on mahdollista, että myös seisomista tullaan tarkastalemaan erikseen.

Mittareita on kuitenkin vielä kehitettävä, sillä vaakatasossa tapahtuvan liikkeen, esimerkiksi uimisen ja kuntosaliliikunnan mittaaminen on vielä vaikeaa. Vasankari kuitenkin uskoo, että muutamassa vuodessa liikumisen ja liikkumattomuuden analysointiin soveltuvat tuotteet tulevat kaikkien ulottuville ja itsemitttaus yleistyy.

Lääkärilehden katsaus suomalaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja liikkumattomuudesta

Lue myös:

Intensiivinen liikunta tehostaa sokeriaineenvaihduntaa

Televisio pois lastenhuoneesta – altistaa lihomiselle

Jaloittelu pienentää lapsen TV-riskejä

Istumisen riskit kumoavat liikunnan hyödyt

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »