Suomeen tulee lisää diabeteskeskuksia

15.05.2014

Suomeen on tulossa lisää diabeteskeskuksia. Kunnat ovat innostuneet Espoon diabeteskeskuksen hyvistä kokemuksista, ja myös Diabetesliitto valmistelee hanketta uusien osaamiskeskusten perustamiseksi.


Tyypin 1 diabetes tarvitsee erityistoimia. Koemme suurta huolta perusterveydenhuollon osaamisesta, perustelee Diabetesliiton puheenjohtaja Jaakko Pihlajamäki osaamiskeskushanketta, joka on liiton vastaus ministeri Risikon Dehko-haasteeseen.

Ministeri Paula Risikko esitti kevään 2013 diabetesfoorumissa uutta diabetesohjelmaa, ”Dehko kakkosta”, joka tekisi terveyskeskuksista osaamiskeskuksia. Diabetesliitto esitteli vastauksen Kansallisen Diabetesfoorumin tämän vuoden päätapahtumassa Finlandia-talossa.

Alustavassa hankesuunnitelmassa tyypin 1 diabeetikkojen sekä erityisosaamista vaativien tyypin 2 diabeetikkojen hoito keskitetään osaamiskeskuksiin ja niiden alueellisiin verkostoihin.

”Olemme lähteneet siitä, että ytimenä on pitkälti ykköstyypin diabeteksen hyvä hoito. Tyypin 2 diabeteksen hoidon järjestämisessä on ehkä onnistuttu paremmin. Esimerkiksi hoitotasapaino on yhä monilla ykköstyypin diabeetikoilla huono”, perustelee Diabetesliiton puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki.

Diabetesliitto aikoo toimia osaamiskeskusten tukena ja sparraajana ja auttaa kehittämään hoidonohjausta. Päävastuu toiminnasta kuuluisi kuitenkin julkiselle terveydenhuollolle, erityisesti terveyskeskuksille, mutta myös työterveyshuollolle.

Espoo ja Sote-uudistus kannustavat

Vastaava malli on jo toiminut pääkaupunkiseudulla tasan vuoden. Espoon diabeteskeskus on rikkonut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajat ja keskittänyt kolmen kunnan diabeteshoidon yhteen pisteeseen.

Diabeteshoitajien määrä on kasvatettu ja lääkärikäyntejä vähennetty. Jonot ovat lyhentyneet, ja keskuksessa vuorottelevat perusterveydenhuollon lääkärit ovat innostuneet levittämään osaamista terveysasemilleen.

”Osaamisen ja resurssien yhdistämisellä saatu aikaan osiensa summaa vahvempi malli”, luonnehtii vastuulääkäri Suvimarja Aranko.

Vaikka tietojärjestelmät, hallinto ja rekisterin puuttuminen aiheuttavat kitkaa, eikä laatua ole päästy mittaamaan, malli kiinnostaa.

”Meillä on käynyt paljon ihmisiä eri puolilta Suomea tutustumiskäynneillä, ja tiedän, että tällainen on moneen kuntaan suunnitteilla”, sanoo Aranko.

Diabetesliitto haluaisi lisätä kokonaisuuteen myös psykologisen tuen ja psykiatrian osaamista.

”Espoon malli on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan järjestelmää pitäisi kehittää. Sote-uudistus palvelee tällaisten osaamiskeskusten muodostamista”, Pihlajamäki arvioi.

Diabetesliiton malli voi toimia myös ilman fyysisiä keskuksia, mutta resursseja tarvitaan , erityisesti ammattimaisia tiimejä. Lisäksi pitäisi määritellä ja perustaa diabetesrekisteri, parantaa tietojärjestelmiä ja kehittää omahoidon teknisiä mahdollisuuksia.

Hakemus hankerahoituksesta tehdään RAY:lle ja taustoittava asiantuntijaraportti julkaistaan Diabetesliiton sivuilla toukokuussa.

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »