Tanska on diabeteksen mallimaa, vaikuttajat kehuvat myös Suomea

19.03.2014

EU:n terveyskomissaari Tonio Borg muistutti, että erityisesti valtionvarainministereiden kuuluisi huolestua diabeteksesta.

Brysselissä järjestetty johtajatason diabetestapahtuma European Diabetes Leadearship Forum tarjosi Suomelle kehuja sekä opittavaa. Helsingin terveydenhuollosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty osallistui paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin diabeteksen sekundaariprevention hyviä hoitokäytäntöjä.

”Räty puhui hienosti ja sai ansaitusti kiitosta selkeästä esityksestään, varsinkin näkemyksistään keskittää hoito sitä erityisesti tarvitseville”, kertoo Kansallisen Diabetesfoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, diabetologi Markku Saraheimo.

Johtajafoorumi etsi mallia pitkäaikaissairauden hallintaan ja aktivoi jakamaan hyviä kansallisia käytäntöjä, joilla ehkäistään sairauden etenemistä. Saraheimon mukaan tapahtuman merkittävin anti oli korostaa kokonaisvaltaisen hoidon sekä yhteistyön tärkeyttä. Ehkäisyyn ja hoitoon on tarjolla monenlaisia malleja ympäri Eurooppaa.

”Holistinen hoito sisältää kaikkien hoitoon liittyvien tahojen voimien yhdistämisen. Se ei meillä vielä toimi ja pohjoismaista Tanska eroaa edukseen muista. Vanhoista etupiirijaoista ja poteroista on vielä matkaa Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) käyttämään sloganiin Together we are stronger.”

 

Lisää yhteistyötä, diabeteshoitajia ja henkistä tukea

Saraheimon mukaan suomalaiset Yksi elämä –hankkeet ovat hyvä alku, mutta yhteistyö pitäisi saada laajenemaan järjestöistä varsinaisiin päättäjätahoihin. Tanskassa tällainen toiminta on itsestään selvää.

”Mikään taho ei ratkaise diabetekseen liittyvää haastetta yksin, vaan tarvitaan tavoitteellista yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki: julkinen sektori, järjestöt, tiedemaailma ja yritykset”, kuvaa foorumin viestiä Novo Nordiskin yhteiskuntasuhdejohtaja Karoliina Vuopala.

Steno-keskuksen johtaja, professori John Nolan esitteli Tanskan tuloksia tyypin 1 diabeetikkojen hoidosta kymmenen viime vuoden ajalta ja korosti jatkuvan hoidonohajuksen osuutta hyvään kehitykseen. Diabeteshoitajien merkitystä painotti myös Mergentheimin diabetesakatemian tutkimusinstituutin johtaja, psykologi Bernhard Kulzer.

”Saksassa on 3470 diabeteshoitajaa. Keskustelin Kulzerin kanssa, ja hänen mukaansa tämä on heillä itsestään selvää ja välttämätöntä”, kertoo Saraheimo.

Vastaavasti Kulzer kertoi ihailevansa suomalaista Dehkoa ja D2D-hanketta, jossa ehkäisyohjelmaa toteutettiin käytännössä.

Italialaisen epidemiologin Antonio Nicoluccin  DAWN2-katsauksen mukaan psykologisen tuen tarve on aliarvioitu koko Euroopassa.

Helsingin terveydenhuollosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty osallistui paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin diabeteksen sekundaariprevention hyviä hoitokäytäntöjä.

 

Terveisiä rahaministereille, Dehkolle seuraaja

EU:n terveyskomissaari Tonio Borg korosti, että diabetes ei kuulu vain terveyspäättäjille, vaan sen pitäisi olla myös valtiovarainministeriöiden huoli. Lisäksi Borg kannusti jäsenmaita päivittämään kansalliset diabetesohjelmansa ja hoitosuosituksensa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko otti saman asian esiin viime vuonna Kansallisen Diabetesfoorumin päätapahtumassa ja ehdotti diabeteksen hoidon ja ehkäisyn kehittämisohjelma Dehkolle jatkoa, ”Dehko kakkosta”. Diabetesliitto lupasi tarttua haasteeseen.

Brysselin johtajafoorumi käsitteli näyttävästi uutta eurooppalaista yhteishanketta, joka pyrkii selättämään krooniset sairaudet. Joint Action on Chronic Diseases (CHRODIS-JA) kokoaa yhteen parhaita käytäntöjä jakaa niitä jäsenmaiden hyödynnettäviksi. Diabetes on hankkeen esimerkkisairaus, ja Suomea työssä edustaa Terveyden ja hyvinvoinin laitos THL.

Lue myös

Suomi vastaa EU-hankkeessa diabeteksen ehkäisystä

Diabeteksen uusi Käypä hoito vaatii lääkäriltä enemmän

Diabetes leikkaa kansantuotteesta yli prosentin

Diabetes kaatuu perheiden syliin

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko: uusi Dehko kohentamaan terveyskeskusten diabeteshoitoa

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »