Seuraukset

Diabetes vaikuttaa elämään hyvin yksilöllisesti. Vakavimpia seurauksia ovat lisäsairaudet, joista kärsii 30–40 prosenttia diabeetikoista. Hyvällä hoidolla suurin osa lisäsairauksista voitaisiin välttää.

Tietoa sairauden vaikutuksista löytyy piirroksen oransseista pisteistä.

Silmät

Liian suuri sokeripitoisuus saa pienet verisuonet vuotamaan verkkokalvolle ja vaurioittaa silmän hermostoa. Retinopatia kehittyy 50-90 prosentille diabeetikoista 15-20 vuoden jälkeen, mutta se voidaan todeta jo tyypin 2 diabeteksen diagnoosissa.

Verkkokalvosairaus heikentää näkökykyä ja voi johtaa sokeuteen. Makulopatiaa eli verkkokalvon tarkan näön muutoksia esiintyy 20-23 prosentilla. Sitä voidaan hidastaa laserhoidoilla. Diabetes on suurin syy 20–74-vuotiaiden sokeutumiseen.1 2 10 7

Aivot

Iskeemisen aivohalvauksen riski on diabeetikoilla 2–4-kertainen. Pitkäaikainen korkea verensokeri aiheuttaa masennuksen kaltaisia oireita; vetämättömyyttä, haluttomuutta ja alavireisyyttä. Diabeetikolla on myös kohonnut riski sairastua varsinaiseen masennukseen, mikä saattaa johtua diabeteksen fysiologisista tekijöistä.1 5

Hien eritys

Autonominen hermoston häiriöt voivat heikentää tai lisätä hien erittymistä. Alaraajojen neuropatiassa iho kuivuu heikentyneen hikoilun vuoksi. Ylävartalon tai pään hikoilupuuskia esiintyy usein öisin, joillakin myös syödessä.

6

Suu

Diabeetikot ovat muita alttiimpia monille suusairauksille, kuten ientulehdukselle ja hampaan kiinnityskudosten sairauksille, kariekselle, kserotomialle, suupoltteelle, sieni-infektioille ja suun punajäkälälle. Jano ja suun kuivuus on tyyppilisiä diabeteksen oireita.1

Keuhkot

Tyypin 2 diabetes saattaa vaurioittaa tai vaikeuttaa keuhkojen toimintaa. Tutkimuksen mukaan diabeetikoilla on pienempi hengitystilavuus kuinka verrokeilla, varsinkin jos diabetes on jatkunut pitkään ja vaatii runsasta hoitoa.11

Sydän

Diabetes 2-4-kertaistaa sydän- ja verisuonitaudin riskin. Riski sairastua sydäninfarktiin on yhtä suuri kuin diabetesta sairastamattomalla, joka on jo kokenut infarktin.

Autonomisen hermoston häiriö nostaa sykettä, ja jopa leposyke voi olla yli sata. Häiriö aiheuttaa myös tunnottomuutta: sydän ei aisti kipua. Tyypin 2 diabeetikojen kuolinsyistä 85 % liittyy kardiovaskulaarisairauksiin.1 6 10

Verisuonet

Tyypin 2 diabeetikoista lähes 40 %:lla verenpaine on koholla jo diagnosointivaiheessa. Tyypin 1 diabeetikoilla se nousee hitaasti: 10 sairausvuoden jälkeen joka kolmannella ja 20 vuoden jälkeen kahdella kolmesta verenpaine on koholla.

Neuropatiaan liittyy myös matalaa verenpainetta. Verenpaine laskee seisomaan noustessa, koska valtimoiden seinät eivät heikon hermosäätelyn vuoksi jäntevöidy normaalisti. Diabeetikolla on suurentunut perifeerisen valtimotaudin riski, joka kohdistuu erityisesti alaraajoihin.1 6 12

Lihakset ja nivelsiteet

Kudosten sokeroituminen, glykosylaatio, kovettaa lihakset, sidekudoksen ja nivelsiteet. Tämä lisää nivelten jäykistymistä ja liikerajoitusta motorisen neuropatian kanssa. Myös jalkapohjan rasvapatja kovettuu ja jäykistää jalkateriä.8

Hermosto

Joka kolmas diabeetikko kärsii hermovaurioista. Se on yleisempää tyypin 2 kuin tyypin 1 diabeteksessa ja yleisempää iäkkäillä kuin nuorilla. Vaurio saattaa ilmetä tahdonalaisissa ääreishermoissa sekä sisäelimiä säätelevissä autonomisissa hermoissa. Kohonnut verensokeri (glukoosi) muuttuu hermoihin kertyessään sorbitoliksi, jota elimistö ei pysty kunnolla hyödyntämään, vaan se häiritsee hermojen toimintaa. Glukoosi voi myös vaurioittaa hermojen pieniä verisuonia.6

Maha ja suolisto

Mahahalvaus eli gastropareesi syntyy, kun autonominen neuropatia häiritsee mahan ja suoliston lihasten toimintaa, eikä ravinto ei kulje normaalisti eteenpäin. Epämiellyttävän täysi olo ylävatsalla voi aiheuttaa oksentelua ruoan jälkeen. Häiriö voi ilmetä myös ripulina ja ummetuksena.6

Virtsarakko ja virtsatie

Rakon tyhjenemishäiriössä diabeetikko ei tunne virtsaamispakkoa, vaikka rakko on täynnä. Virtsattaessa rakko voi tyhjentyä vain osittain. Virtastietulehdus on tyypillinen infektio. Neuropatia aiheuttaa myös impotenssia.6

Munuaiset

Diabetes on tärkein munuaissairauden syy. Nefropatia ilmenee proteiinin lisääntymisenä virtsassa ja voi pitkään jatkuessaan johtaa munuaisten vajaatoimintaan, joka vaatii dialyysihoitoa tai munuaissiirron. Mikroalbuminuria on nefropatian varhaisin muoto, ja se kehittyy noin 35–50 %:lle diabeetikoista.3 10

Pohje

Yksittäisen hermon tai hermoryhmän häiriöt (mononeuropatia) ilmenevät kipuina tai pieninä halvausoireina ympäri kehoa. Tyypillisiä alueita ovat pohje, rintakehän toinen puoli ja reisi. Pohjehalvauksessa jalkaterä roikkuu ja häiritsee kävelyä.6

Jalkaterä

Molemminpuoleista ääreishermojen sairautta polyneuropatiaa esiintyy eniten jalkaterissä. Häiriöitä ilmenee aluksi tuntohermoissa, mutta myös lihaksia säätelevät liikehermot voivat vaurioitua.

Neuropatia (yleisyys 23–42 %) alkaa raajojen kärkien tunnottomuudella. Alaraajoissa voi esiintyä pistelyä, puutumista tai särkyä, polvisukkamaista kipua tai kosketusherkkyyttä. Myöhemmin vaurioilta suojaava kipu- ja kosketustunto heikentyy tai häviää.4 6 8 9 

Jalka-amputaatio

Diabeetikolla on 15-kertainen jalka-amputaation riski. Heille tehdään uolet nilkan yläpuolisista alaraaja-amputaatioista, noin 450 vuodesssa.

Amputaatioista 85 % johtuu vaikeahoitoisista haavaumista. Syitä ovat ääreishermojen häiriöt, valtimoverenkierron heikentyminen sekä kudosten ja nivelten jäykistyminen. Laukaisijana on haava, hiertymä, paleltuma tai palovamma. Haavaa ei neuropatian vuoksi havaita ja syntyy bakteeritulehdus, jota elimistö ei verenkierto-ongelmien vuoksi kykene torjumaan.

Tyypin 2 diabeetikoista joka neljäs saa jalkavaurion ja 5–10 % jalkahaavan. Neljä haavaumaa viidestä syntyy mitättömästä vauriosta, esimerkiksi sopimattomien kenkien vuoksi.4 9

Grafiikan lähdetekstit:
 1. Käypä hoito –suositus: Diabetes. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 2. Käypä hoito –suositukset: Diabeettinen retinopatia. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 3. Käypä hoito –suositus: Diabeettinen nefropatia. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 4. Käypä hoito –suositus: Diabeetikon jalkaongelmat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
 5. Suomen Diabetesliitto ry.
 6. Duodecim Terveyskirjasto: Diabeettinen neuropatia.
 7. Duodecim Terveyskirjasto: Diabeteksen silmäsairaus.
 8. Duodecim Terveyskirjasto: Diabeettiset jalkavauriot.
 9. Duodecim Terveyskirjasto: Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäisy.
 10. American Diabetes Association.
 11. Diabetes Care 2008;31:741-746.
 12. Diabetes-lehti 2/2011.

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »