Diabeetikon hoito halventunut, kokonaiskulut kasvaneet

06.11.2017

Diabeteksen hoitokulut kasvavat, diabeetikon laskevat. Kustannukset kuitenkin vaihtelevat suuresti iän ja sairauden keston mukaan.

Diabeetikkojen määrä on lisääntynyt ja hoidon kokonaiskustannukset kasvaneet, mutta henkilöä kohden hoitokulut ovat laskeneet ja diabeteksesta aiheutuneet lisäkustannukset pienentyneet. Tämä käy ilmi rekisteritutkimuksesta, jossa selvitettiin diabetesta sairastavien määrää ja kustannuksia pääkaupunkiseudulla vuosina 2006–20141.

Diabetesta sairastavien osuus Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöstä kasvoi ajanjaksolla 4,2 prosentista 5,9 prosenttiin. Tyypin 2 diabetes yleistyi etenkin yli 65-vuotiaiden joukossa.

Vuonna 2014 diabeetikkoja oli noin 67 000, joista tyypin 1 diabeetikkoja oli noin 12 prosenttia. Eläkeikäisistä joka viides sairasti tyypin 2 diabetesta.

”Hoidon kustannusrakenne on muuttunut niin, että vuodeosastohoidon osuus on pienentynyt ja avohoidon osuus kasvanut”, kertoo tutkija Taru Haula Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lasten lisäkustannukset korkeimmillaan alussa

Tutkimuksen mukaan nuorten diabeetikoiden lisäkustannuksista ovat laskeneet eniten erikoissairaanhoidon kulut. Vanhoilla lisäkulujen lasku on tullut lähinnä perusterveydenhuollosta.

Lisäkustannuksilla tarkoitetaan diabetesta sairastavien ja sairastamattomien hoitokustannusten välistä erotusta.

Vuonna 2014 peräti 75 prosenttia alle 20-vuotiaiden diabeetikkojen keskimääräisistä lisäkustannuksista (3082 euroa) aiheutui erikoissairaanhoidon palveluista. Iän karttuessa erikoissairaanhoidon osuus pienenee.

Nuorten 20–29-vuotiaiden aikuisten erikoissairaanhoidon lisäkustannukset olivat noin tuhat euroa pienemmät kuin alle 20-vuotiaiden. Seuraavassa ikäryhmässä (30–39) lisäkustannukset nousivat 500 euroa ja kääntyivät 60 ikävuoden jälkeen laskuun.

Kohorttitarkasteluissa alle 18-vuotiaiden tyypin 1 diabeetikoiden lisäkustannukset olivat korkeimmat kolmena ensimmäisenä sairastumisen jälkeisenä vuotena. Lasten lisäkustannukset muodostuivat kuuden vuoden seuranta-aikana lähes kokonaan erikoissairaanhoidon palveluista ja lääkkeistä.

Vanha tarvitsee perusterveydenhuoltoa

Vastaavasti perusterveydenhuollon käyttö kasvoi iän lisääntyessä. Se oli 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä 12 prosenttia, mutta 80-89-vuotiaiden ikäryhmässä jo 60 prosenttia lisäkustannuksista.

Yli 65-vuotiailla tyypin 2 diabeetikoilla lisäkustannukset olivat matalimmat ensimmäisenä (1225 € /hlö) ja korkeimmat kuudentena seurantavuotena (1918 €). Suurin osuus lisäkustannuksista muodostui ensimmäisinä sairastamisvuosina vuodeosastohoidosta ja myöhemmin avohoidosta.

Komplikaatiot ja liitännäissairaudet nostavat diabeetikoiden hoitokustannuksia2,3. Suomessa on keskitytty diabeteksen varhaiseen tunnistamiseen ja suositeltu diabeetikoiden seurannan tiivistämistä sekä hoidon tehostamista. Tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainon on osoitettu parantuneen4.

Diabetes ja mahdolliset lisäsairaudet voidaan tunnistaa aiempaa aikaisemmin. Varhain aloitettu hoito vaikuttaa kustannuskehitykseen.

”Hoitamaton diabetes tullee yhteiskunnalle komplikaatioiden ja lisäsairauksien myötä kalliimmaksi”, Haula kiteyttää.

Työpaperin kirjoittajista THL:n yksikönjohtaja Timo T. Seppälä esittelee rekisteritutkimuksen havaintoja diabetesfoorumissa 12. joulukuuta. Ilmoittaudu mukaan tästä.

1Haula T, Kuronen M, Saukkonen T, Häkkinen U, Seppälä TT. Diabetes pääkaupunkiseudulla – potilasmäärät, kustannukset ja lisäkustannukset. Työpaperi 34/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
2Alva ML, Gray A, Mihaylova B, Leal J & Holman RR. The impact of diabetes-related complications on healthcare costs: new results from the UKPDS (UKPDS 84). Diabet. Med. 2015;32:459-466.
3Ng CS, Lee JYC, Toh M & Ko Y. Cost-of-illness studies of diabetes mellitus: A systematic review. Diabetes research and clinical practice 2014;105:151-163.
4Pajunen P, Laatikainen T, Sundvall J, Vartiainen E & Peltonen M. Diabetespotilaiden hoitotasapaino FINRISKI 2012 –väestötutkimuksessa. Lääkärilehti 2014;23(69):1705-1709.

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »