Ehkäisyn kustannusvaikutus esiin

06.11.2017

Vyötärön mittaaminen on helppoa. Nyt rakennetaan työkalua myös ehkäisyn kustannusvaikuttavuuden arviointiin.

Diabeteksen ehkäisyn vaikuttavuudesta löytyy kansainvälistä ja kotimaista näyttöä, mutta päättäjiltä puuttuu tietoa terveyshyötyjen kustannuksista.

Professori Janne Martikainen tutkii juuri tätä: ehkäisytoimien kustannusvaikuttavuutta eli käytettävän rahamäärän ja saavutettavien hyötyjen ja keskinäistä suhdetta. StopDia-hankkeeseen liittyvä työ perustuu laajaan kansalliseen seuranta-aineistoon sekä tuoreisiin tietoihin tyypin 2 diabeetikkojen sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista.

”Jos esimerkiksi investoidaan tähän asiaan x euroa, niin kuinka monta tyypin 2 tapausta sillä saadaan ehkäistyä – tai kuinka monta laatupainotettua elinvuotta voidaan tuottaa. Kun vältetään diabetes, elämänlaatukin pysyy parempana”, sanoo Martikainen.

Tavoitteena on, että uutta työkalua voidaan käyttää ehkäisyhankkeiden suunnitteluun. Aikanaan se tulisi auttamaan myös StopDian:n interventioiden arvioinnissa.

Malli hyödyntää THL:n käytössä olevia seuranta- ja rekisteritietoja, muun muassa 1993 alkanutta tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimusta (DPS).

”Seuraava askel voisi olla, että arvioidaan, mitä DPS:n kaltaisen intervention tuottaminen maksaa ja tarkastellaan myös kustannusvaikuttavuutta. Sijoitetaan tällaiseen toimintaan x euroa, niin nähdään mikä on yhden ehkäistyn tyypin 2 diabeteksen kustannus.”

Riskiryhmien helppous ja vaikeus

Riskiryhmiin kohdistettu DPS on osoittanut, että tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä elintapaohjauksella. Mitä suurempi riski, sitä paremmin interventio vaikuttaa.

”Silloin myös toimien kustannusvaikuttavuus on yleensä paras. Iso haaste on se, miten väestötasolla tunnistetaan ja tavoitetaan nämä korkeassa riskissä olevat henkilöt, jotta heidän elintapoihinsa voidaan vaikuttaa”, Martikainen myöntää.

Tiedottamiseen ja ihmisten saavuttamiseen tarvitaan myös resursseja. StopDiassa, tutkitaan, miten viestinnässä sekä itse intervention toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää digitaalisia välineitä. Testattavana on pienet teot –sovellus, jolla kannustetaan elintapamuutoksiin.

”Ainahan voimme toivoa, että ihminen tekee kertaremontin, mutta jokainen voi katsoa peiliin ja todeta, että pienet teot onnistuvat todennäköisemmin kuin maratonin juokseminen. Tutkimme, voitaisiinko sovellus helposti ja kustannusvaikuttavasti skaalata isoillekin ihmisryhmille.”

Hoitoon sitoutuminen askarruttaa käyttäytymistieteilijöitäkin. Tavoitteena kuitenkin on, että arviointimalli ottaisi myös sen huomioon: mitkä tekijät ennustavat sitoutumista ja muovaavat näin kustannusvaikuttavuutta.

Miten hoitokuluihin voi vaikuttaa?

Diabetesfoorumissa kuullaan tuloksia myös Tampereen yliopiston tutkimuksesta, joka käsittelee diabeteksen yhteiskunnallisia vaikutuksia koko maassa Dehko-hankkeen tapaan. Martikainen miettii, kuinka tähän hintalappuun voisi vaikuttaa. Ryhmä on laskenut kustannuksia THL:n, Sitran ja Siun soten asiantuntijoiden kanssa nähdäkseen, miten ne kehittyvät sairauden jatkuessa.

Rekisteritietoa on saatu yli 10 000 pohjoiskarjalaisen tyypin 2 diabeetikon lääkityksestä ja muusta hoidosta. Tutkijoita kiinnostaa, mitkä tekijät johtavat erityisen korkeisiin kustannuksiin.

”Haluamme löytää vaikuttamisen välineitä. Miten esimerkiksi ikä, sukupuoli ja hoitotasapaino vaikuttavat komplikaatioihin ja sitä kautta suoraan kustannuksiin. Tai jos kiinnitämme huomiota sokeritasapainoon tai pitkän sokerin kehittymiseen, niin mikä eurovaikutus sillä on.”

Savottaa riittää, sillä yhteiskunnallinen taakka ei ole Martikaisen mukaan ainakaan pienentynyt Dehkon ajoista.

Professori Janne Martikainen puhuu aiheesta diabetesfoorumissa 12. joulukuuta Finlandia-talossa. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lisää aiheesta:

Raskausdiabetes lisää terveyhdenhuollon kustannuksia neljänneksen

Ministeri Risikko: uusi Dehko kohentamaan diabeteshoitoa

Diabetes on ehkäistävissä

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »