Hyvä diabeteshoito

Diabeteksen hoidon tavoitteena on ehkäistä diabeteksen komplikaatioita ja taata potilaan oireettomuus ja hyvä elämänlaatu. Hoidon tavoitteet määritetään aina yksilöllisesti potilaan kanssa. Yksilölliset tavoitteet perustuvat kokonaisriskin arviointiin.

Potilaalla tulee olla selkeät numeeriset tavoitteet

Glukoositasapaino

Ruokavaliohoidossa sokerihemoglobiini HbA1c alle 6 %

 • Jos HbA1c on yli 6 %, täytyy hoitoa tehostaa.

HbA1c alle 6,5 % lääkehoidon aikana

 • HbA1c alle 7 %, jos esiintyy vakavia hypoglykemioita (matalaa verensokeria) tai liikkumista haittaavaa hypoglykemiaa.
 • Insuliinihoidossa yleinen tavoitetaso on alle 7,0 %. Yksilöllinen tavoite voi olla tiukempi tai väljempi.
 • HbA1c-tavoite voi olla jopa alle 6,0%, jos käytetään lääkettä, johon ei liity hypoglykemiariskiä (metformiini, pioglitatsoni, DPP-4-estäjät, inkretiinimimeetit)

Plasman glukoosipitoisuuden paastoarvo omamittauksissa on yleensä alle 6 mmol/l. Aterianjälkeinen (kaksi tuntia) glukoosipitoisuus omamittauksissa yleensä alle 8 mmol/l.

Lipidit

Tyypin 2 diabeetikkojen LDL-kolesterolipitoisuuden tavoite on alle 2,5 mmol/l. Sama tavoitearvo koskee tyypin 1 diabeetikkoja, joilla on mikroalbuminuria, eli varhaisia merkkejä munuaisten vaurioista, tai muita sydän- ja verisuonisairauksienriskitekijöitä. Tavoitteeseen pyritään elintapamuutosten ja tarvittaessa statiinihoidon avulla.

Jos potilaalla on todettu sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti tai perifeerinen valtimotauti, statiinihoidon LDL-tavoite on alle 1,8 mmol/l.

Verenpaine

Hoito aloitetaan jos verenpainearvo on toistetusti yli 130/80 mmHg. Kun verenpainetaso ylittää 140/90 mmHg:n, lääkehoito tulee aloittaa viipymättä.

Tavoite lääkehoidon aikana on alle 130/80 mmHg. Jos on todettu mikroalbuminuria, nefropatia (munuaissairaus) tai merkittävä retinopatia eli silmän verkkokalvosairaus, pyritään mahdollisuuksien mukaan tätäkin alhaisempaan verenpaineeseen.

Ruokavalio

Tavoitteena ruokavalio, joka sisältää vähän kovaa rasvaa, kohtuullisesti pehmeää rasvaa, vähän suolaa ja runsaasti kuitua. Ruoan, lääkityksen ja liikunnan yhteen sovittaminen on keskeistä.

Painonhallinta

Laihtumiselle yksilölliset tavoitteet. Yleensä prosentin painonlasku vaikuttaa myönteisesti glukoositasapainoon.

Liikunta

Säännöllinen liikunta on oleellinen osa hoitoa erityisesti tyypin 2 diabeteksessa.

 • Lääkkeillä ei voida korvata liikunnan vaikutusta.
 • Liikunta lisää insuliiniherkkyyttä, pienentää plasman glukoosipitoisuuden paastoarvoa ja alentaa verenpainetta. Diabeteslääkityksen tulee sallia liikunnan harrastaminen ongelmitta.

Tupakointi

Tupakoinnin lopettaminen on osa diabeteksen hoitoa.

Alkoholi

Alkoholinkäytön tarkastelu on tarpeen, koska:

 • Alkoholi sisältää merkittävästi energiaa.
 • Alkoholinkäyttö altistaa hypoglykemialle ja voi komplisoida insuliinihoidon toteuttamista.
 • Runsas alkoholinkäyttö nostaa verenpainetta.

Diabeetikoiden hoidon arviointikäynnit

3-6 kk välein seurannassa

 • Omahoidon toteutumista ja ongelmia sekä hoitoväsymystä
 • HbA1c (sokerihemoglobiini)
 • Hypoglykemiat (matala verensokeri), ketoasidoosit (ketoaineiden määrä veressä)
 • Paino, liikunta ja elintavat
 • Insuliinin pistospaikat

Vuosittain seurannassa

 • Kreatiniini, laskennallinen glomerulusten suodatusnopeus eli GFR (munuaisten kunnon kartoitus)
 • Mikroalbuminuria (varhainen merkki munuaisten vaurioista)
 • Jalkojen kunto
 • Hampaat

1–3 vuoden välein seurannassa

 • Lipidit
 • Silmänpohjakuvat
 • Aikuisilla EKG ja fyysisen suorituskyvyn muutokset

Lähde: Käypä hoito -suositus: Diabetes, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »