Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään

07.05.2013

DPS-tutkimuksen koordinaattori, dosentti Jaana Lindström, THL

Äskettäin julkaistut diabeteksen ehkäisytutkimuksen (Diabetes Prevention Study) seurantatulokset osoittavat, että yksilöllisen ja käytännönläheisen elintapaohjauksen vaikutukset näkyvät ainakin 13 vuotta.

Suomalaisen DPS-tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, ehkäiseekö tehostettu elintapaohjaus tyypin 2 diabetesta, kun ohjattavan verensokeriarvot ovat jo hieman koholla. Osallistujia oli alunperin 522, joista naisia oli kaksi kolmannesta.

Ohjauksen tavoitteena oli suositusten mukainen ruokavalio, erityisesti kovan rasvan vähentäminen ja kuitupitoisten elintarvikkeiden lisääminen. Koska kaikki osallistujat olivat ylipainoisia, ruokavaliomuutoksilla tavoiteltiin myös vähintään viiden prosentin laihtumista. Liikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä tai kuntosaliharjoittelua, pyrittiin harjoittamaan noin neljä tuntia viikossa. Ohjaus toteutettiin yksilöllisesti ja käytännönläheisesti, kunkin henkilön oma elämäntilanne ja toiveet huomioon ottaen.

Tehostettua ohjausta saaneet eli niin sanotut interventioryhmäläiset tapasivat ravitsemusterapeutin ensimmäisen vuoden aikana seitsemän kertaa ja myöhemmin kolmen kuukauden välein. Ohjausjakso kesti 1–6 vuotta, keskimäärin 4 vuotta.

Varsinaisen ohjausjakson aikana interventioryhmässä todettiin puolta vähemmän uusia diabetestapauksia kuin vertailuryhmässä, jonka jäsenet saivat pelkästään yleisluonteisen tietopaketin diabeteksen riskitekijöistä. Mitä paremmin osallistuja saavutti elintapatavoitteet, sitä pienempi oli sairastuvuus.

 

Ero säilyi ohjauksen jälkeenkin

Ohjausjakson päätyttyä heräsi kysymys: mitä tapahtuu, kun aktiivinen elintapaohjaus on lopetettu? Palaavatko ihmiset vanhoihin tapoihinsa ja katoaako ryhmien sairastuvuudessa havaittu ero? Näin ei onneksi käynyt, vaan interventioryhmässä diabetesta ilmaantui seurantajakson aikana yhä 31 % vähemmän kuin verrokkiryhmässä. Elintapaohjaus siirsi diabetesta arviolta keskimäärin 5 vuotta myöhemmäksi.

Osallistujien paino laski ensimmäisen, kaikkein intensiivisimmän ohjausvuoden aikana merkitsevästi: keskimäärin 5 % interventioryhmässä ja 1 % verrokkiryhmässä. Vaikka paino nousi myöhemmin sekä ohjausta saaneilla että verrokeilla, pieni keskimääräinen ero säilyi kuitenkin koko seurannan ajan.

Vielä neljä vuotta ohjauksen lopettamisen jälkeenkin ohjausta saaneiden ruokavaliossa oli vähemmän kovaa rasvaa (tyydyttyneitä ja trans-rasvahappoja) ja enemmän ravintokuitua kuin verrokeilla.

Diabetekseen sairastuneiden ruokavalio poikkesi terveinä pysyneiden ruokavaliosta. Diabeetikot söivät ennen sairastumistaan vähemmän hiilihydraatteja ja enemmän rasvaa kuin henkilöt, jotka eivät sairastuneet.

 

Pienetkin pysyvät muutokset vaikuttavat

Liikuntaan käytetty kokonaisaika ei juuri muuttunut, mutta interventioryhmäläiset lisäsivät kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa, kuten reipasta kävelyä, hiihtoa, kuntosaliharjoittelua, halonhakkuuta lähtötilanteen 1,8 tunnista noin 3 tuntiin viikossa. Myös verrokit lisäsivät vähitellen liikkumistaan, ja siksi ryhmien välillä ei enää seurannan lopussa ollut eroa.

Diabetesriskin pysyvä alenema saattoi siis johtua siitä, että ohjausryhmään osallistuneet henkilöt olivat tehneet pysyviä elintapamuutoksia. Vaikka yksittäiset painon ja ruokavalion muutokset olivat varsin pieniä, näytti siltä että niiden yhteisvaikutus oli vahva.

Tyypin 2 diabetes on elintapasairaus. Sen tärkeimmät riskitekijät ovat liikapaino, epäterveellinen ruokavalio ja liikkumattomuus. Vaikka verensokeri olisi jo koholla, ei tauti tule vääjäämättä, vaan elintapoja muuttamalla sitä voi ainakin siirtää myöhäisemmäksi. Jo muutaman vuoden viivästyminen voi vaikuttaa ratkaisevasti elämänlaatuun ja diabeteksen hoidon aiheuttamiin kustannuksiin. Elintapaohjaukseen kannattaa siis sijoittaa, sillä vaikutus kantaa pitkään ja voi säästää huomattavasti terveydenhuollon kustannuksia.

 

Lindström J ym. Improved lifestyle and decreased diabetes risk ove 13 years: long-term follow-up of the randomized Finnish Diabetes Prevention Study (DPS). Diabetologia 2013; 56:284-293.

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »