Hae ajoissa tukea psyykkisiin oireisiisi!

21.01.2013

Jokaisella työikäisellä ihmisellä on tänä päivänä mahdollisuus saada apua psyykkisiin oireisiinsa, jotka haittaavat jokapäiväistä elämää tai työntekoa. Oireet voivat tulla ajan mittaan ja pitkittyä, kunnes ne alkavat tuntua jatkuvilta ja pahenevilta.

Tyypillisiä psyykkisiä oireita ovat masennus, väsymys, alentunut mieliala, itkuisuus, unettomuus, ahdistuneisuus, pelot, levottomuus, lihominen tai laihtuminen, kyynisyys, ilottomuus sekä tunne ettei saa mitään aikaiseksi eikä mikään kiinnosta. Monet kriisitilanteet voivat myös tuoda liikaa painolastia elämään ja lisätä jaksamattomuutta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi oma läheisen sairastuminen, läheisen kuolema, erotilanne ja työpaikan menetys.

Tilanne kartoitetaan psykoterapeutin vastaanotolla esimerkiksi diabetesyhdistyksessä. Jos tilanne vaatii selkeästi pidempää selvittelyä ja tukea siitä aiheutuviin maksuihin, asiakas ohjataan psykiatrille eli psykiatriaan erikoistuneelle lääkärille. Lääkäri voi kirjoittaa lausunnon kuntoutuspsykoterapiaa varten, ja lausunto viedään Kansaneläkelaitokselle.

Kelassa tehdään päätös kuntoutuspsykoterapian korvauksesta ja arvioidaan omavastuuosuus, jonka asiakas maksaa itse. Näin kustannukset jäävät huomattavasti alhaisemmiksi kuin ennen lainsäädännön muutosta. Työikäiset ovat etuoikeutettuja saamaan tukea psyykkisten oireidensa työstämiseen. Kansaneläkelaitos edellyttää, että jokainen avuntarvitsija käy jonkin aikaa psykoterapeutilla, jotta avuntarpeen pituus ja laatu selviävät.

Psykoterapiapäätös tehdään Kelassa aina vuodeksi kerrallaan. Jatkohoitoa varten tarvitaan uusi hakemus, johon sekä lääkäri että psykoterapeutti antavat lausuntonsa. Niiden mukaan annetaan uusi kuntoutuspsykoterapiapäätös. Enimmäispituus tähän tukeen on kolme vuotta. Tässä ajassa asiakas saa työstettyä elämäänsä ja sen hankalia kohtia ja lisättyä voimavarojaan.

Psykoterapeutille voi hakeutua kuka tahansa ihminen, joka miettii omaa jaksamistaan ja on huolissaan siitä. Tutkimukset osoittavat selvästi, että ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen estävät psyykkisten oireiden pahentumista ja esimerkiksi masennuksesta voi toipua hyvään elämään.

Jokaisella työikäisellä on oikeus hakea tukea omaan hoitoonsa kuntouttavan psykoterapian avulla.  Tuki on verovaroin kustannettu, Kelan kautta saatava etuus, jonka hakemista jokaisen tarvitsevan on syytä harkita.

Esimerkiksi Helsingissä ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen numerosta 09 5860 5250, varmimmin kello 10–15.

Psykoterapeutti Riitta Rauhala

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »