Kansallinen diabetesfoorumi haki parempaa hoitoa Finlandia-talolla

15. toukokuuta 2012 järjestettiin Finlandia-talolla Suomessa ensimmäinen Kansallinen diabetesfoorumi. Diabetes on Suomessa kuten muuallakin maailmassa nopeasti lisääntyvä kansansairaus. Sen merkitys yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle kasvaa koko ajan ja siksi on tärkeää, että sen kulkuun puututaan mahdollisimman pian.

Kansallisen diabetesfoorumin avasi eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rantakangas. Rantakangas toi puheessaan esiin toiveen, että Suomesta tulisi diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon mallimaa. Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen puolestaan muistutti omassa esityksessään, että menneiden vuosikymmenten terveyden edistämishankkeista saaduista hyvistä tuloksista huolimatta paljon on vielä tehtävää.

Sisätautien erikoislääkäri ja diabetologi Markku Saraheimon esityksessä kiteytyi viesti, että Suomessa diabeetikon on mahdollista saada hyvää hoitoa, mutta jopa yhden kaupungin sisällä hyvä hoito voi olla riippuvaista siitä, missä asuu. Saraheimo toi esiin erityisesti ruotsalaisen hoitomallin, jossa kokonainen hoitotiimi on lähes kaikkialla diabeetikon hyvän hoidon takana. Ruotsalainen diabeetikko onkin suomalaista diabeetikkoa paremmassa hoitotasapainossa. Saraheimo korosti myös erityisten diabeteshoitajien merkitystä hoidon onnistumisessa.

Hyviä hoitoesimerkkejä on Suomessakin. Diabetologi Merja Laine Vantaalta kertoi ”Lännen sokerin” eli Länsi-Vantaan diabetesyksikön kehittäneen tiimilähtöistä hoitoa vuodesta 2008. Samoilla linjoilla on oltu Outokummussa, jossa vuonna 2002 on perustettu pysyvä diabetestiimi. Diabetologi Hilkka Tirkkosen mukaan koko terveydenhuoltoyksikön henkilökunta on vastaanottoapulaisia myöten koulutettu tunnistamaan diabetesriskipotilaat.

Foorumin paneelin yhteydessä käytiin vilkasta ja värikästä keskustelua seminaariyleisön ja panelistien kesken. Erityisesti ennaltaehkäisyn tarve ja toisaalta siihen liittyvät haasteet nousivat esiin. Sosiaalinen eriarvoisuus ja toisaalta mm. psykologipalvelujen tarve diabeteshoidon yhteydessä olivat erityisteemoja keskustelussa. Myös tarvetta kansalliseen diabetesrekisteriin korostettiin.

Päivän viimeisessä osiossa ennaltaehkäisyn resursseista debatoivat budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöstä ja professori Matti Uusitupa Itä-Suomen yliopistosta. Siitä, kenellä tai millä taholla on eniten vastuuta tai vaikutusvaltaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, käytiin debatissa kiivain keskustelu. Yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa – taloudellisten reunaehtojen sisällä poliittisella ohjauksellakin on merkittävä rooli.

Presentaatiot

 

Katso tapahtuman kuvakooste

Kuvat: Topi Kairenius / Julkaisuosakeyhtiö ELIAS

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »