Kansallinen diabetesfoorumi 2013

Haaste kasvaa, hoito pätkii

Kansallinen Diabetesfoorumi 2013 pureutui diabeteshoidon kasvaviin ongelmiin. Professorit  Tommi Vasankari ja Tiina Laatikoinen kuvasivat elintapojen rapautumisen aiheuttamaa kuormaa: kaikenikäisten suomalaisten liikkuminen vähenee, istuminen sairastuttaa ja lihominen alkaa jo lapsuusiässä, kun liikkumattomuuteen yhdistyy sokerimehukulttuuri ja muita huonoja ruokailutottumuksia.

Elintapamuutokset ennakoivat tyypin 2 diabeteksen kasvua, mutta kunnat yrittävät leikata jo diagnosoitujenkin diabeetikkojen palveluita. Varsinkin psykologipalveluita saa huonosti, vaikka masennus ja diabetes kietoutuvat toisiinsa. Mieli ja jaksaminen otetaan liian harvoin huomioon hoidon suunnittelussa.

Potilaat ja diabetesryhmän kansanedustajat kertoivat myös, että tieto yksiköstä toiseen liikkuu heikosti ja diabeetikot saavat taistella yhä taistella hoitotarvikkeista, vaikka niitä terveydenhuoltolain sekä oikeusasiamiehen huomautuksen mukaan pitäisi jakaa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Varsinkin tyypin 1 diabeteksen hoito tahtoo jäädä perusterveydenhuollossa elintapasairauksien varjoon. Erikoislääkäri Markku Saraheimo ehdottaakin hoidon keskittämistä, ja ministeri Paula Risikko terveyskeskusten osaamisen vahvistamista. Risikon mukaan nyt on aika uudelle kansalliselle diabetesohjelmalle, DEHKO 2:lle, jonka tehtävä on rakentaa terveyskeskuksista diabeteksen osaamiskeskuksia.

 

 

Katso kuvareportaasi tunnelmista:

Kuvat: Topi Kairenius / Julkaisuosakeyhtiö ELIAS

TIEDEUUTISET

Jokainen tv-tunti lisää diabetesriskiä
02.04.2015 Lue lisää »

Raskausdiabeteksen jälkeinen lihominen altistaa tyypin 2 diabetekselle
19.03.2015 Lue lisää »

Foorumilla

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »

Hae ajoissa tukea psyykkisiin oireisiisi!
Psykoterapeutti Riitta Rauhala muistuttaa, että työikäinen diabeetikko on etuoikeutettu saamaan psykiatrista apua.

21.01.2013 Lue lisää »