Diabetes yleistyy, hoitoon muutoksia

Jo viidennen kerran järjestetty Kansallinen diabetesfoorumi porautui sairauden kustannuksiin monesta näkökulmasta. THL:n ja Diabetesliiton rekisteritutkimukset osoittavat, että sairauden yleistyminen ja kokonaiskustannusten kasvu jatkuu, vaikka hoitokulut potilasta kohden ovat laskeneet.

Foorumissa vaadittiinkin, että sote-uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sairauden ehkäisemiseen sekä hoitamiseen. Diabetesliiton teettämän valtakunnallisen rekisteritutkimuksen mukaan lisäsairaudet yli kaksinkertaistavat tyypin 2 diabeteksen kustannukset.

THL:n rekisteritutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2014 jo noin 67 000 diabeetikkoa, mikä vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin asukasmäärää.

Tutkimusten mukaan hoitokulut potilasta kohden ovat viime vuosina laskeneet, kun vuodeosastohoidosta on siirrytty avohoitoon. Suotuisaa kehitystä uhkaa pula diabeteshoitajista, alueellinen epätasa-arvo sekä lääkekorvausjärjestelmän epäkohdat.

Ylilääkäri Kaj Lahti Vaasasta arvioi, että Suomessa on kymmeniä tuhansia monisairaita diabeetikkoja, joille lääkekorvausten aleneminen ja varsinkin 600 euron vuosiomavastuu tuottaa suuria vaikeuksia.

Lisää diabeteshoitajia, korjauksia omavastuuseen

Potilaat sinnittelevät alkuvuoden alilääkittyinä ja ostavat kalleimpia lääkkeitä vasta loppuvuodesta, kun lääkekatto on saavutettu.

”Yhä useammin keskustellaan siitä, mihin on varaa, kun pitäisi keskustella siitä, mikä lääkitys on järkevin ja ennustetta parantava. Toivon hartaasti, että

vuosiomavastuun etupainotteisuuteen saadaan korjaus”, sanoo Lahti.

Lääkekorvausuudistuksen selvitysmies, professori Heikki Ruskoaho vastasi, että Kelassa pohditaan vuosiomavastuun suuruutta ja jaksotusta.Työ voi viedä kuukausia.

”Mutta kun se on meidän tekemä ongelma, me voimme sen myös ratkaista”, uskoo Ruskoaho.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan valmisteilla oleva toisiolaki mahdollistaa diabeteshoidon reaaliaikaisen seurannan eli eräänlaisen ”diabetesrekisterin”, eikä diabeteshoitajiakaan ole unohdettu.

”Ministeriössä on tänäänkin keskusteltu diabeteshoitajien merkityksestä uusien sotekeskusten palvelukyvyn turvaamisessa. Osaavat asiantuntijahoitajat ja tiimit ovat tässä ihan avainpelureita”

 

Lue raportit seminaarin esityksistä ja keskusteluista:

(Tulossa pian)

 

Katso kuvareportaasi tunnelmista:

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »