Diabetesfoorumi.fi -vastuuvapauslauseke

Kansallisen diabetesfoorumin verkkosivujen tavoitteena on kertoa foorumin toiminnasta sekä antaa monipuolinen kuva diabeteksesta yhtenä merkittävimmistä sairauksista yhteiskunnassa. Seuraavat käyttöehdot liittyvät vain ja ainoastaan www.diabetesfoorumi.fi -sivuston sisältöön ja sen käyttöön.

 

Sivuston tarkoitus ja tehtävä

Kansallisen diabetesfoorumin verkkosivut tarjoavat tietoa itse foorumista, diabeteksesta ja diabeteksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Sivuston sisältö ei tarjoa terveydentilaa koskevaa neuvontaa.  Diabeteksen ehkäisyyn tai hoitoon liittyvä informaatio on yleisluontoista ja yleisiin ohjeisiin (mm. Käypä Hoito –suositus) perustuvaa. Kaikissa omaa terveyttä koskevissa yksilöllisissä kysymyksissä tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. 

 

Tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus

Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit eivät väitä eivätkä takaa, että verkkosivujen sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.  Kansallisen diabetesfoorumin verkkosivut tarjoavat ajantasaista tietoa diabetesfoorumista ja foorumin järjestämistä tapahtumista. Diabetesfoorumin sivuilla julkaistaan myös diabetesta ja sen tutkimusta tai hoitoa koskevia uutisia. Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit eivät vastaa minkään muun ulkopuolisen tahon tuottaman tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta kuin foorumia itseään koskevista uutisista ja tiedoista.

 

Tuottamuksellisuutta koskeva vastuu

Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit eivät anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai muista haitoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppaneille.

 

Linkit muille verkkosivuille

Nämä internetsivut saattavat sisältää linkkejä muille sivuille, joiden Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit uskovat voivan tarjota hyödyllistä tietoa lukijalle. Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit eivät voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, laatuun tai luotettavuuteen, eikä yhteistyökumppaneita voida missään tapauksessa pitää vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen välittämästä tiedosta tai sisällöstä. Tässä yksityisyysperiaatteessa kuvatut menettelytavat ja käytännöt eivät päde muihin sivustoihin. Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit suosittelevat ottamaan yhteyttä suoraan ko. sivustoihin niiden yksityisyyttä, turvallisuutta, tietojen keräystä ja luovuttamista koskevissa kysymyksissä.

 

Muutokset

Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit pidättävät itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

 

Tekijänoikeudet

Kansallisen diabetesfoorumin sivuston tieto on koottu useista eri lähteistä. Jos ko. tieto ei ole ns. yleistä tietoa, lähdeviite on mainittu. Viitatessa diabetesfoorumilla tarjottuun tietoon, on suotavaa, että tieto tarkistetaan myös alkuperäislähteestä.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, on sallittua. Sivuston ja siellä julkaistujen materiaalien käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

 

Muutokset ja päivitykset

Kansallisen diabetesfoorumin yhteistyökumppanit pitävät tätä yksityisyysperiaatetta ajan tasalla. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä periaatetta koska tahansa ja pidämme uusimman version nähtävillä näillä internetsivuilla.

TIEDEUUTISET

Diabetesrokote lähestyy, eläinkokeet onnistuivat
20.11.2017 Lue lisää »

Pandemrix-rokote ei lisännyt lasten diabetes-riskiä
27.10.2017 Lue lisää »

Foorumilla

Diabetes on ehkäistävissä
Diabetesfoorumi esittää poikkihallinnollista tarttumattomien sairauksien ohjelmaa, jossa diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat keskiössä.

24.02.2015 Lue lisää »

Elintapaohjaus vaikuttaa pitkään
Elintapaohjaus suojaa tehokkaasti tyypin 2 diabetekselta, vaikuttaa pitkään ja säästää terveydenhuollon kuluja, kirjoittaa Jaana Lindström.

07.05.2013 Lue lisää »